สำรองห้องพัก
+81 555732228
สำรองห้องพัก

ข้อควรทราบ

ท่านต้องจองใช้บริการรถรับส่งของโรงแรมไปยังสถานีรถไฟล่วงหน้า ซึ่งมีบริการระหว่างเวลา 15:00 น. - 19:00 น.

หากท่านต้องการรับประทานอาหารค่ำภายในที่พักโดยที่การจองของท่านไม่มีอาหารค่ำรวมอยู่ด้วย ท่านต้องทำการจองรับบริการดังกล่าวล่วงหน้า

โปรดชำระเงินขณะเช็คอิน

ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการพื้นที่อาบน้ำส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอื่น ๆ

ห้องพักบางห้องไม่มีทัศนียภาพ Mount Fujiท่านต้องจองใช้บริการรถรับส่งของโรงแรมไปยังสถานีรถไฟล่วงหน้า ซึ่งมีบริการระหว่างเวลา 15:00 น. - 19:00 น.

หากท่านต้องการรับประทานอาหารค่ำภายในที่พักโดยที่การจองของท่านไม่มีอาหารค่ำรวมอยู่ด้วย ท่านต้องทำการจองรับบริการดังกล่าวล่วงหน้า

โปรดชำระเงินขณะเช็คอิน

ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการพื้นที่อาบน้ำส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางอื่น ๆ

ห้องพักบางห้องไม่มีทัศนียภาพ Mount Fuji

สไตล์ที่ต้องการ
Close