ข้อมูลสำคัญ

จำเป็นต้องมีการจองล่วงหน้าสำหรับรถรับส่งจากสถานีรถไฟของโรงแรม มีบริการรถรับส่งระหว่างเวลา 15:00 - 19:00 น.

หากต้องการรับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักหากไม่รวมอยู่ในการจองห้องพักของคุณต้องจองล่วงหน้า

โปรดทราบคุณต้องชำระเงินเมื่อเช็คอิน

ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาบน้ำสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น ๆ

โปรดทราบว่าบางห้องไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาฟูจิ