Bữa ăn

Bữa tối

Bữa ăn sáng

Thưởng thức bữa sáng tại "Kaiuntei" trong khách sạn. (Ăn sáng bắt đầu từ 8:00 sáng)

Sprint từ khởi đầu tốt nhất với bữa ăn sáng tuyệt vời.

  • Chúng tôi chỉ phục vụ bữa sáng kiểu Nhật.
  • Bữa sáng được phục vụ từ 8 giờ sáng.
  • Menu thay đổi theo mùa và kho của mua.

Nhà hàng 「Kaiuntei」

Đối với những vị khách không có lựa chọn bữa ăn, khách sạn có nhà hàng 'Kaiuntei' để khách có thể ăn. Ngoài ra còn có thực đơn cho trẻ em.