Hoặc chọn trang này hoặc tải xuống hình ảnh dưới đây trên điện thoại của bạn để hiển thị tại recption khi đến của bạn có sẵn để có được giảm giá.

Phiếu giảm giá áp dụng được cả trong 「Royal Hotel Kawaguchiko」 & khách sạn chị 「Onsenji Yumedono」

  • Chỉ trong tuần.
  • Vui lòng hiển thị phiếu giảm giá khi đến quầy lễ tân.
  • 1 phiếu giảm giá cũng có thể áp dụng cho một nhóm.
  • Không được phép sử dụng cùng với gói hàng khác.

「Onsenji Yumedono」

Địa chỉ: 6677 Funatsu Fujikawaguchikomachi Minamitsuru-gun Yamanashi 401-0301 Nhật Bản

ĐT: 0555-72-6111